PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
šancu si mladí zaslúžia (PRAVDA 11. august 2016),
smart cities alebo (ne)uchopoteľná vízia (OBECNÉ NOVINY 26. júla 2016),
pri zmenách volieb treba rovnováhu medzi úsporami a stabilitou (SME 12. jún 2016),

O mne

srdečne vítam aj tých, ktorí ma navštívili omylom :)

mám možnosť robiť to, čo ma baví. venujem sa rodine, samospráve a komunikácii. 
 
pôsobím v združení miest a obcí slovenska, kde som hovorca a tajomník rady expertov. dlhdobo sa venujem aktivitám na akademickej pôde, presnejšie na katedre politológie FF UPJŠ v košiciach a katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v košiciach.

 

Vzdelanie

1999 – 2004 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove,  
študijný odbor: politológia – ukrajinský jazyk a literatúra (mgr.)

2005 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
obhajoba rigoróznej skúšky (phdr.)

2008 – 2010 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky

2010 - 2011 - filozofická fakulta univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky (phd.)

Prax

2000 – 2002 - asistent predsedu národnej rady slovenskej republiky
2002 – 2006 – poslanec mestského zastupiteľstva v medzilaborciach
2004 – 2009 - tlačový tajomník mestského úradu v prešove
2009 – 2010 - predseda miestnej organizácie rusínskej obrody v prešove
2009 – 2010 - poradca a hovorca podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 
2010 - 2012 hovorca združenia miest a obcí slovenska
2010 – 2014 poslanec mestského zastupiteľstva v prešove
2012 – 2014 riaditeľ tlačového odboru a hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
2012 – 2014 predseda správne rady nadácie intenda
2012 – 2015 člen dozornej rady hotely mládeže slovakia, a. s.
2014 – 2015 poverený vedením oddelenia komunikácie s verejnosťou mestská časť bratislava – petržalka 
od 2014 – poradca štátneho tajomníka ministerstva financií 
od 2015 – hovorca Združenia miest a obcí slovenska a tajomník rady expertov 

v minulosti som bol členom redakčnej rady spoločensko-politického týždenníka slovo a členom redakčnej rady magazínu územná samospráva. dlhoročne publikujem v dvojtýždenníku obecné noviny.
v roku 2006 bola moja práca ocenená infočinom v kategórii priateľ informácií.

0

ČLÁNKOV NA BLOGU

0

PRIATEĽOV NA FACEBOOKU

0

ROKOV PRÁCE A SKÚSENOSTÍ

0

FOTOGRAFIÍ

Výber fotografií

Aktuálne

anton marcinčin: obce a okresy si zaslúžia kvalitný regionálny rozvoj

anton marcinčin, ekonóm a niekdajší poradca ministra financií Petra Kažimíra je splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Jeho ambíciou je spojiť regionálne vízie na báze priorít a konkrétnych p...

Celý článok
šancu si mladí zaslúžia

napriek tomu, že naša ekonomika rastie a hlavne západ Slovenska ohlasuje investície, mladí to nemajú ľahké. Kým zamestnávatelia poukazujú na nedostatočnú kvalifikáciu či prax, mladí nezriedka ukazujú prstom na zame...

Celý článok
petície ako nástroj komplikovania vecí

na Slovensku každý mesiac pribudne minimálne jedna petícia. Na prvý pohľad je to fajn. Veď u nás funguje otvorené vládnutie. Systém však vykazuje chyby na ktoré nereagovala ani posledná novela petičného zákona. ...

Celý článok
Markku Markkula: Naším spoločným cieľom je oživenie hospodárstva

Od februára minulého roka vedie Európsky výbor regiónov Fín Markku Markkula. Má cenné skúsenosti s pôsobením v samospráve, fínskym parlamentom v ktorom pôsobil ako poslanec a tiež s akademickou pôdou. S delegáciou ...

Celý článok
družobné mesta naďalej podporuje brusel

zahraničné partnerské mestá dávajú samosprávam príležitosť inšpirovať sa, podporovať miestnu ekonomiku prostredníctvom cestovného ruchu a otvárať dvere svojim obyvateľom a firmám v novom prostredí. na Slovensk...

Celý článok
Rovnováha medzi úsporami a stabilitou

Hovorí sa o zrušení voľby predsedo a spojení komunálnych volieb s regionálnymi. Čo to spôsobí?  Vládna štvorkoalícia avizuje zmeny pre župné voľby. Jednou by malo byť zrušenie dvojkolovej voľby predsedov a druhou...

Celý článok
Infozákon je pre ľudí prameňom informácií

  Infozákon, presnejšie zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám uľahčuje prístup k informáciám, ktoré nie sú tajné, a sú verejné. No napriek tomu nemusia byť uverejnené na webovej stránke, príp...

Celý článok
značka sa sťahuje, tradícia zostáva

fanúšikovia filmového festivalu si za 23 rokov zvykli na ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach. Po rozhodnutí organizátora podujatia o jeho presune do Košíc na Slovensku pribudne ďalšie ambiciózne podujatie. Mesto Tre...

Celý článok
slabé strany nikdy nevytvoria silnú spoločnosť

spoločnosť nikdy nebude lepšia ako politické stany, ktoré ju riadia. A to aj napriek tomu, že niektoré partaje sa namiesto reálnej agendy prezentujú iba ako hovorcovia znechutených más. ponúkajú falošnú nádej...

Celý článok

Debata s Michalom Kaliňákom

Pozrieť video