PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
keď sú slovenské mestečká šikovné (SME),
prihraničné nákupy nestačia (PRAVDA),
po vzore zdieľanej ekonomiky očakávajme zdieľanú samosprávu (JOJ),
šancou pre malé obce môžu byť mikroregióny (TASR).O mne

srdečne vítam aj tých, ktorí ma navštívili omylom :)

mám možnosť robiť to, čo ma baví. venujem sa rodine, samospráve a komunikácii. 
 
pôsobím v združení miest a obcí slovenska, kde som hovorca a tajomník rady expertov. dlhdobo sa venujem aktivitám na akademickej pôde, presnejšie na katedre politológie FF UPJŠ v košiciach a katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v košiciach.

 

Vzdelanie

1999 – 2004 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove,  
študijný odbor: politológia – ukrajinský jazyk a literatúra (mgr.)

2005 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
obhajoba rigoróznej skúšky (phdr.)

2008 – 2010 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky

2010 - 2011 - filozofická fakulta univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky (phd.)

Prax

štátna správa 
- asistent predsedu národnej rady slovenskej republiky, 
poradca a hovorca podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, 
riaditeľ tlačového odboru a hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu,  
poradca štátneho tajomníka ministerstva financií slovenskej republiky,
- riaditeľ odboru podpory smerovania mládeže v štátnom inštitúte odborného vzdelávania.   

samospráva 
poslanec mestského zastupiteľstva v medzilaborciach,  
- poslanec mestského zastupiteľstva v prešove,  
- tlačový tajomník mesta prešov v prešove,  
- poverený vedením oddelenia komunikácie s verejnosťou mestská časť bratislava – petržalka,  
- hovorca a tajomník rady expertov združenia miest a obcí slovenska.

iné aktivity
- predseda miestnej organizácie rusínskej obrody v prešove, 
- predseda správne rady nadácie intenda, 
- člen dozornej rady hotely mládeže slovakia, a. s., 
- člen kuratória zš deutsch - slowakische akademien prešov, 
- člen redakčnej rady odborného časopisu pre verejnú správu "komunálny spravodajca". 

v minulosti som bol členom redakčnej rady spoločensko-politického týždenníka slovo a člen redakčnej rady magazínu územná samospráva. dlhoročne publikujem v dvojtýždenníku obecné noviny, v slovenských denníkoch a na blogu.
v roku 2006 bola moja práca ocenená infočinom v kategórii priateľ informácií.

0

ČLÁNKOV NA BLOGU

0

PRIATEĽOV NA FACEBOOKU

0

ROKOV PRÁCE A SKÚSENOSTÍ

0

FOTOGRAFIÍ

Výber fotografií

Aktuálne

Keď sú slovenské mestečká šikovné

Mestá a obce sú v podstate miništátmi so svojimi hranicami, problémami, úspechmi, ale aj s túžbou zabezpečovať rozvoj na svojom území. Prax ukazuje, že popri ich problémoch s neustálym hľadaním kompromisu medzi prí...

Celý článok
Prihraničné nákupy nestačia

Vnímať prihraničné regióny ako priestor v ktorom ľudia majú blízko k lacným nákupom v susednom štáte je veľmi obmedzené. Ak by sme toto považovali za ich výhodu, otvorene musíme dodať, že im v podstate niet čo závi...

Celý článok
okres humenné: podnikajúce obce

lucia barmošová, moderátorka: "rozpočet nejednej obce na slovensku je taký, že ledva stačí na pokrytie nákladov verejného osvetlenia a na plat starostu. my vám však teraz ukážeme príklady samospráv, kde si povedali...

Celý článok
okres medzilaborce: dediny šetria

adriana kmotríková, moderátorka: "málopočetné dediny na slovensku nie sú ničím výnimočným. v nasledujúcej reportáži prinášame návod, ako môžu znížiť svoje výdavky na minimum a ušetriť. s jedinečnou myšlienkou prišl...

Celý článok
spoločné obecné podniky

zuzana závodská, moderátorka: "medzilaborecký okres patrí k najmenším na slovensku, no miestni starostovia spolu s primátorom sa to rozhodli využiť vo svoj prospech. pripravujú projekt spoločných obecných podnikov,...

Celý článok
medziobecná spolupráca je v plienkach, malo by sa to zmeniť

obce môžu spoločne obstarávať dodávky elektriny, ale aj pestovať liečivé rastliny. obce by mali viac spolupracovať. rozdrobenosť ich oslabuje. toto bola základná myšlienka konferencie starostov obcí medzilaboreckéh...

Celý článok
šancou pre malé obce môžu byť mikroregióny

podľa experta na samosprávu a hovorcu združenia miest a obcí slovenska michala kaliňáka, problém získavania zdrojov a realizácia takýchto zámerov má dve roviny. bratislava 31. júla (TASR) - obecné samosprávy pr...

Celý článok
integrácia, nie polarizácia

výhoda mikroregiónov spočíva v tom, že môžu byť prínosom pre malé a stredné podnikanie. v schopnosti pružne reagovať a v možnosti rýchlejšieho nahradenia slabého novým, dynamickejším. otázkou zostáva, kedy sa začne...

Celý článok
komunál treba spájať v sociálnom biznise

vnímať mestá a obce ako veľkých zriaďovateľov iba cez zamestnancov v nevýrobnej sfére, cez zamestnancov úradov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve a pracovníkov v sociálnych službách nie je kor...

Celý článok

Debata s Michalom Kaliňákom

Pozrieť video