PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
samospráva nie je korisť (PRAVDA),
nepotrebujeme ministerstvo pravdy (SME),
župy budú odkázané na spoluprácu (SME),
nepríjemná konkurencia (PRAVDA).


O mne

srdečne vítam aj tých, ktorí ma navštívili omylom :)

mám možnosť robiť to, čo ma baví. venujem sa rodine, samospráve a komunikácii. 
 
pôsobím v združení miest a obcí slovenska, kde som hovorca a tajomník rady expertov. dlhdobo sa venujem aktivitám na akademickej pôde, presnejšie na katedre politológie FF UPJŠ v košiciach a katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v košiciach.

 

Vzdelanie

1999 – 2004 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove,  
študijný odbor: politológia – ukrajinský jazyk a literatúra (mgr.)

2005 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
obhajoba rigoróznej skúšky (phdr.)

2008 – 2010 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky

2010 - 2011 - filozofická fakulta univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky (phd.)

Prax

štátna správa 
- asistent predsedu národnej rady slovenskej republiky, 
poradca a hovorca podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, 
riaditeľ tlačového odboru a hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu,  
poradca štátneho tajomníka ministerstva financií slovenskej republiky,
- riaditeľ odboru podpory smerovania mládeže v štátnom inštitúte odborného vzdelávania.   

samospráva 
poslanec mestského zastupiteľstva v medzilaborciach,  
- poslanec mestského zastupiteľstva v prešove,  
- tlačový tajomník mesta prešov v prešove,  
- poverený vedením oddelenia komunikácie s verejnosťou mestská časť bratislava – petržalka,  
- hovorca a tajomník rady expertov združenia miest a obcí slovenska.

iné aktivity
- predseda miestnej organizácie rusínskej obrody v prešove, 
- predseda správne rady nadácie intenda, 
- člen dozornej rady hotely mládeže slovakia, a. s., 
- člen kuratória zš deutsch - slowakische akademien prešov, 
- člen redakčnej rady odborného časopisu pre verejnú správu "komunálny spravodajca". 

v minulosti som bol členom redakčnej rady spoločensko-politického týždenníka slovo a člen redakčnej rady magazínu územná samospráva. dlhoročne publikujem v dvojtýždenníku obecné noviny, v slovenských denníkoch a na blogu.
v roku 2006 bola moja práca ocenená infočinom v kategórii priateľ informácií.

0

ČLÁNKOV NA BLOGU

0

PRIATEĽOV NA FACEBOOKU

0

ROKOV PRÁCE A SKÚSENOSTÍ

0

FOTOGRAFIÍ

Výber fotografií

Aktuálne

Nielen mestá, ale aj regióny by mali byť "smart"

S myšlienkou nielen smart city, ale aj smart riešeniami pre regióny prišiel Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska. Ako povedal, na Slovensku máme iba 140 miest, z ktorých 20 má menej ako 5-tisíc ob...

Celý článok
V boji s propagandou nepotrebujeme ministerstvo pravdy

Uvažovať nad zriadením špeciálneho úradu a selektovaním objektívnych správ je nereálne. Na Slovensku sa mimoriadne darí priemyslu nenávisti. Ale aj v zahraničí sa tento segment rozvíja rovnako dynamicky, a to ...

Celý článok
Samospráva nie je korisť

Naša samospráva nepotrebuje straníckopolitický rozmer. To je to posledné, čo obyvatelia miest a obcí očakávajú od starostov, primátorov a miestnych poslancov. Dokonca, keby sme sa na to pozreli z ideologického...

Celý článok
Župy budú odkázané na spoluprácu

Novozvolení župani za sebou nemajú väčšinu v krajských parlamentoch, musia sa naučiť hľadať dohodu. Presne tak vyzerá východisko pre rozbiehajúce sa funkčné obdobie samosprávnych krajov, ktorých predsedovia a ...

Celý článok
Nepríjemná konkurencia

Ako veľmi nepríjemná konkurencia sa môžu pre politické strany javiť nezávislí politici v mestách, obciach a krajoch. Najmä keď práve im voliči veria viac ako partajným kandidátom. Ich celkový počet v zastupite...

Celý článok
M. Kaliňák: V rámci koncepcie mestského rozvoja je dôležitá spolupráca

Upozornil, že aj podľa skúsenosti zo zahraničia rozhoduje o úspešnosti a efektívnosti takejto koncepcie to, či sa navrhované opatrenia začnú premietať do aplikačnej praxe.  Nevyhnutným predpokladom dynamického...

Celý článok
Starostovia nevidia len čísla, ale aj tváre

Z miest a obcí sa postupne stali miništáty, ktoré v priebehu štvrťstoročia preukázali, že vo vzťahu k štátu nie sú konkurenciou ani rivalmi.  Slovensko vstupuje do 25. roku samostatnosti. Pri hodnotení štvrťst...

Celý článok
Namiesto lodí budú bytovky

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: "Kysucké Nové mesto čaká stavebný rozmach, súkromný investor začne budúci rok s výstavbou novej štvrte za niekoľko miliónov eur. Mesto dlhé roky bojovalo s poklesom obyvateľov...

Celý článok
V Bratislave opravia cesty

Pavol Kirinovič, moderátor: "Máme dobrú správu pre všetkých bratislavských vodičov. Mesto sa totiž konečne ide pustiť do veľkej opravy viacerých ciest, ktoré sú často v katastrofálnom stave. Magistrát totiž dostal ...

Celý článok

Debata s Michalom Kaliňákom

Pozrieť video