PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
hazard a ďalšie riziká (OBECNÉ NOVINY),
nemali by sme rušiť vúc, ale pokračovať... (SME)
zábavná pyrotechnika v mestských zákonoch (EXPRES),
nový shopping a dve strany mince (PO VEČERNÍK),
o čom je participatívny rozpočet (SME).O mne

srdečne vítam aj tých, ktorí ma navštívili omylom :)

mám možnosť robiť to, čo ma baví. venujem sa rodine, samospráve a komunikácii. 
 
pôsobím v združení miest a obcí slovenska, kde som hovorca a tajomník rady expertov. dlhdobo sa venujem aktivitám na akademickej pôde, presnejšie na katedre politológie FF UPJŠ v košiciach a katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v košiciach.

 

Vzdelanie

1999 – 2004 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove,  
študijný odbor: politológia – ukrajinský jazyk a literatúra (mgr.)

2005 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
obhajoba rigoróznej skúšky (phdr.)

2008 – 2010 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky

2010 - 2011 - filozofická fakulta univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky (phd.)

Prax

2000 – 2002 - asistent predsedu národnej rady slovenskej republiky
2002 – 2006 – poslanec mestského zastupiteľstva v medzilaborciach
2004 – 2009 - tlačový tajomník mestského úradu v prešove
2009 – 2010 - predseda miestnej organizácie rusínskej obrody v prešove
2009 – 2010 - poradca a hovorca podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 
2010 - 2012 hovorca združenia miest a obcí slovenska
2010 – 2014 poslanec mestského zastupiteľstva v prešove
2012 – 2014 riaditeľ tlačového odboru a hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
2012 – 2014 predseda správne rady nadácie intenda
2012 – 2015 člen dozornej rady hotely mládeže slovakia, a. s.
2014 – 2015 poverený vedením oddelenia komunikácie s verejnosťou mestská časť bratislava – petržalka 
od 2014 – poradca štátneho tajomníka ministerstva financií 
od 2015 – hovorca Združenia miest a obcí slovenska a tajomník rady expertov 

v minulosti som bol členom redakčnej rady spoločensko-politického týždenníka slovo a členom redakčnej rady magazínu územná samospráva. dlhoročne publikujem v dvojtýždenníku obecné noviny.
v roku 2006 bola moja práca ocenená infočinom v kategórii priateľ informácií.

0

ČLÁNKOV NA BLOGU

0

PRIATEĽOV NA FACEBOOKU

0

ROKOV PRÁCE A SKÚSENOSTÍ

0

FOTOGRAFIÍ

Výber fotografií

Aktuálne

hazard a ďalšie riziká

hazard je hrozba, s ktorou treba bojovať. preto sa jeho zákazom vyrieši problém. možno takto by sa dalo v krátkosti interpretovať základné posolstvo, ktoré sprevádzalo zmeny v zákone a samosprávam dáva možnosti na ...

Celý článok
dusan chranek: rozvoj miet a regiónov je najdôležitejší pre život ľudí

slovensko má za sebou historicky prvé predsedanie v rade európskej únie. s vedúcim zastúpenia európskej komisie na slovensku dušanom chrenekom sme sa zhovárali o bilancii nášho predsedníctva hlavne z pohľadu samosp...

Celý článok
nemali by sme rušiť vúc, ale pokračovať v trende decentralizácie

„štandardnosť“ politických strán závisí aj od toho, ako si dokážu zabezpečiť stranícku reprodukciu prostredníctvom budovania miestnych elít.  úvahy o rušení samosprávnych krajov a hľadanie rozdielov medzi štan...

Celý článok
Občan kontrolór

Kveta Horváthová, moderátorka: "Každé mesto a obec na Slovensku zápasí so svojimi problémami a mnohí obyvatelia sa len nemo prizerajú. Jeden obyvateľ obce Štiavnické Bane sa však rozhodol vystúpiť z tieňa a verejne...

Celý článok
Zníženie počtu košických mestských častí

Jaroslav Barborák, moderátor: "Rozhodnúť o znížení počtu košických mestských častí by malo mestské zastupiteľstvo a rada starostov. Navrhuje to novela zákona o meste Košice. Parlament by sa problému, ktorý už viac ...

Celý článok
M. Beblavý chce zrušiť samosprávne kraje

Viliam Stankay, moderátor: "Opozičný poslanec Miroslav Beblavý chce zrušiť samosprávne kraje. Predložil balík zákonov dvadsiatich ôsmich zákonov, vrátane zmeny ústavy. S vládnymi stranami o tom nediskutoval. Koalíc...

Celý článok
inou optikou

nový rok sa postupne rozbieha a aspoň v prvých dňoch si dávame predsavzatia, ktoré by nás mali sprevádzať celý rokom. jedným z nich by mohlo byť vnímanie okolia inou optikou. tak aby sme nemali ani ružové okuliare,...

Celý článok
vidiek má svoju cenu

keď sa pozrieme na momentálnu situáciu na vidieku, z hľadiska prieskumov a perspektívy, budeme musieť konštatovať, že vidiek má svoju cenu. je atraktívny a rastie.  podľa petra Ggjdoša, autora publikácie Aao s...

Celý článok
len aby boli dôvody na ohňostroje a petardy

mestá a obce najskôr mohli upravovať podmienky na používanie ohňostrojov a petárd. neskôr im túto právomoc poslanci parlamentu odobrali, aby im to následne mohli vrátiť. preto s blížiacim sa silvestrom prichádza pr...

Celý článok

Debata s Michalom Kaliňákom

Pozrieť video