PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Expert na samosprávu: Problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť

ZMOS dva ostatné roky pomerne intenzívne apeloval na politikov, aby na samosprávy nepresúvali nové a ďalšie kompetencie, hovorí Michal Kaliňák.
Viac kompetencií, menej finančných prostriedkov. Aj to je realita, s ktorou sa budú musieť vysporiadať obce a mestá na Slovensku. Ako na to, o koľko financií v skutočnosti prídu? Poznáme na to odpoveď už v tejto chvíli? Pre týždenník Kysuce odpovedal hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák
 
Pre koronavírus a s ním spojenú ekonomickú krízu musia obce a mestá počítať s výpadkami v rozpočtoch. Dá sa už dnes odhadom povedať, o koľko percent financií prídu?
 
Mestá a obce sa už mesiac sústreďujú na mimoriadnu aktivitu súvisiacu s prevenciou, ochranou zdravia a životov a prijímajú rozhodnutia najmä v tejto oblasti. Samosprávy momentálne čakajú na oficiálnu daňovú prognózu, pričom ZMOS minulý týždeň informoval samosprávy o tom, že prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí v apríli 2020 dosiahne výšku cca 173,072 mil. eur, čo bude o 12,597 mil. eur (o 6,78 %) menej ako bolo poukázané mestám a obciam v apríli 2019 (cca 185,669 mil. euro). Z celoročného rozpočtu verejnej správy na rok 2020 (2.255,100 mil. euro) bude aprílový výnos dane z príjmov fyzických osôb cca 7,67 %. Napriek skutočnosti, že za prvé štyri mesiace 2020 bude očakávané celoročné plnenie rozpočtu pre mestá a obce na úrovni 37,22 %, budúce mesiace budú znamenať výrazný prepad príjmov, na ktorý budú musieť mestá a obce primerane reagovať. Aj v nadväznosti na to budú musieť samosprávy reflektovať na rozsah očakávaných a možných investícií. Zároveň sa musíme sústrediť na zmeny v eurofondoch s tým, že preferujeme viaceré zmeny, ktoré podľa nás prispejú k ich využitiu na podporu verejných investícií, s čím spájame naštartovanie ekonomiky a udržanie pracovných miest v konkrétnych segmentoch hospodárstva. Jedným dychom však musíme dodať, že ZMOS zároveň očakáva rokovania s príslušnými ministrami, nakoľko mnohé rozhodnutia sa prijímajú bez spolupráce s nami a ukazuje sa, že práve samospráva je v tomto období mimoriadne aktívna v boji s nebezpečným vírusom a zároveň vieme ponúknuť konkrétne riešenia na prichádzajúcu ekonomickú krízu.

 
Kde podľa vás budú obce a mestá môcť/musieť šetriť? Kde sa určite bude škrtať, čo naopak budú musieť financovať ďalej?
 
V prvom rade by som chcel podotknúť, že čo sa týka vlády, očakávame konkrétne finančné kompenzácie za výpadky v príjmoch, čo najlepšie ilustrujú vážne problémy v regionálnom školstve. ZMOS dva ostatné roky pomerne intenzívne apeloval na politikov, aby na samosprávy nepresúvali nové a ďalšie kompetencie, pretože ekonomika sa v určitom okamihu spomalí, objem financií sa zníži, ale úlohy na pleciach miest a obcí zostanú. A dnes sme svedkami toho, ako problémy financovania samospráv ešte znásobuje nedávna, pomerne intenzívna legislatívna smršť. Čo sa týka komunálnych dlhopisov, na túto chvíľu sme opatrní, ale koncom júna už zverejníme pomerne obsiahlu analýzu alternatívneho financovania municipálneho rozvoja, ktorá sa bude detailne venovať tejto téme, ale aj PPP projektom v samospráve, úverovým možnostiam EIB a tiež rozšíreniu daňových príjmov miest a obcí.
 
Okresné mesto Čadca nemá dodnes schválený rozpočet. Môže to byť pre mesto o problém na viac?
 
Čo sa týka mesta Čadca, to bude musieť rovnako ako pravdepodobne všetky samosprávy nielen schváliť aktualizáciu rozpočtu práve pod tlakom vývoja a očakávanej daňovej prognózy.

(MY KYSUCE, Radoslav Blažek, 23. apríla 2020)