PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Životopis

pochádzam z medzilaboriec, kde som mal možnosť, ešte počas štúdia na vysokej škole, pôsobiť ako poslanec mestského zastupiteľstva.
práve v medzilaborciach som získaval aj prvé skúsenosti s mládežníckou politikou, a to hlavne organizovaním rôznych zaujímavých aktivít pre mladých ľudí. 
počas vysokoškolského štúdia som rozbehol petíciu, výsledkom ktorej bolo získanie 40 miliónov korún, za ktoré prešovská univerzita kúpila nový intrák. 
tieto skúsenosti boli aj úspechmi, ktoré ma viedli k spolupráci s mládežníckym parlamentom prešova. spoločne sme robili prieskumy medzi stredoškolákmi, ale aj napríklad prvé simulované elektronické voľby do európskeho parlamentu. 
každú skúsenosť som sa snažil využiť v riadení nadácie intenda, ktorá výrazne podporovala mladých ľudí. 
 

napriek tomu, že pracujem v bratislave, doma som v prešove, a som rád, že som mal čas dlhodobo prednášať na unvierzitách, hlavne v prešove a košiciach. prednašaniu na prešovskej univerzite v prešove a univerzite pavla jozefa šafárika som sa venoval od roku 2004 do roku 2019.

 
 


vzdelanie


1999 – 2004 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
študijný odbor: politológia – ukrajinský jazyk a literatúra (mgr.)

2005 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
obhajoba rigoróznej skúšky (phdr.)

2008 – 2010 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky

2010 - 2011 - filozofická fakulta univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky (phd.)

prax


štátna správa 
- asistent predsedu národnej rady slovenskej republiky, 
-  poradca a hovorca podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny,  
- riaditeľ tlačového odboru a hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu,  
- poradca štátneho tajomníka ministerstva financií,  
riaditeľ odboru podpory smerovania mládeže v štátnom inštitúte odborného vzdelávania.   

samospráva 
– poslanec mestského zastupiteľstva v medzilaborciach, 
- tlačový tajomník mestského úradu v prešove, 
- poslanec mestského zastupiteľstva v presove, 
- poverený vedením oddelenia komunikácie s verejnosťou, mestská časť bratislava - petržalka, 
- hovorca a tajomník rady expertov združenia miest a obcí slovenska 
- ústredný riaditeľ kancelárie združenia miest a obcí slovenska

iné aktivity 
- predseda miestnej organizácie rusínskej obrody v prešove, 
predseda správne rady nadácie intenda, 
- člen dozornej rady hotely mládeže slovakia, a. s., 
- člen kuratória zš deutsch-slowakische akademien prešov, člen rady školy gymnázium deutsch-slowakische akademien sabinov, 
- člen redakčnej rady odborného časopisu pre verejnú správu "komunálny spravodajca", 
- člen monitorovacieho výboru operačného programu efektívna verejná správa,
- člen výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny,
- člen platformy pre rozvoj slovenských miest.
v minulosti som bol členom redakčnej rady spoločensko-politického týždenníka slovo a členom redakčnej rady magazínu územná samospráva, neskôr spravodajcu územnej samosprávy. dlhoročne publikujem v dvojtýždenníku obecné noviny a na blogoch. v roku 2006 bola moja práca ocenená infočinom v kategórii priateľ informácií.